• ตัวเล่นหลัก
  • สำรอง 1
  • สำรอง 2
  • สำรอง 3
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 177
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 178
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 179
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 180
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 181
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 182
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 183
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 184
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 185
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 186
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 187
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 188
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 189
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 190
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 191
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 192
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 193
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 194
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 195
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 196
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 197
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 198
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 199
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 200
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 201
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 202
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 203
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 204
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 205
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 206
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 207
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 208
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 209
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 210
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 211
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 212
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 213
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 214
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 215
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 216
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 217
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 218
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 219
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 221
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 222
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 223
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 224
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 225
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 226
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 227
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 228
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 229
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 230
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 231
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 232
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 233
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 234
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 235
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 236
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 237
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 238
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 239
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 240
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 241
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 242
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 243
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 244
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 245
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 246
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 247
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 248
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 249
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 250
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 251
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 252
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 253
Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) ปรมาจารย์การต่อสู้ ซับไทย ตอนที่ 254
สามร้อยปีต่อมาในส่วนที่ห่างไกลของแผ่นดินใหญ่ Tianwu เด็กชายที่มีชื่อเดียวกันได้รับมรดกจากความตั้งใจของฉินเฉิน ในฐานะที่เป็นหลานชายที่รักของ King Dingwu ของกองทัพ Daqi แห่งชาติเนื่องจากการกำเนิดของพ่อผู้ให้กำเนิดแม่และลูกชายได้รับการปฏิบัติอย่างเยือกเย็น Wu Shen Zhu Zai ในวังของ Dingwu และอาศัยอยู่ด้วยกัน เพื่อที่จะสร้างตำนานปรมาจารย์การต่อสู้และเพื่อปกป้องทุกสิ่งที่เขารัก ฉินเฉินจึงรับหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอาณาจักรทั้งห้าของโลกและเดินบนถนนศิลปะการต่อสู้อีกครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*