• ตัวเล่นหลัก
  • สำรอง 1
  • สำรอง 2
  • สำรอง 3
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 1
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 2
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 3
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 4
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 5
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 6
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 7
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 8
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 9
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 10
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 11
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 12
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 13
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 14
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 15
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 16
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 17
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 18
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 19
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 20
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 21
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 22
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 23
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 24
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 25
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 26
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 27
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 28
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 29
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 30
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 31
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 32
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 33
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 34
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 35
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 36
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 37
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 38
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 39
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 40
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 41
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 42
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 43
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 44
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 45
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 46
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 47
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 48
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 49
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 50
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 51
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 52
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 53
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 54
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 55
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 56
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 57
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 58
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 59
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 60
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 61
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 62
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 63
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 64
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 65
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 66
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 67
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 68
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 69
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 70
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 71
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 72
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 73
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 74
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 75
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 76
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 77
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 78
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 79
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 80
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 81
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 82
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 83
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 84
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 85
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 86
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 87
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 87
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 88
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 89
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 90
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 91
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 92
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 93
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 94
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 95
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 96
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 97
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 98
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 99
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 100
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 101
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 102
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไท ตอนที่ 103
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 104
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 105
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 106
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 107
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 108
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 109
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 110
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 111
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 112
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 113
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 114
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 115
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 116
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 117
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 118
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 119
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 120
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 121
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 122
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 123
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 124
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 125
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 126
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 127
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 128
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 129
Perfect World (Wanmei Shijie) ซับไทย ตอนที่ 130
เกิดมาในโลกที่ไม่เหมือนใครซึ่งหมู่บ้านต่างๆต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและการควบคุมตัวละครหลัก Shi Hao เป็นอัจฉริยะที่ได้รับพรจากสวรรค์ที่เกิดภายใต้สภาวะที่ย่ำแย่ที่สุด อย่างไรก็ตามตระกูลของเขามีอดีตที่ลึกลับในการที่จะลุกขึ้นและกลายเป็นอัจฉริยะ Perfect World ที่เขาตั้งใจจะเป็นกลุ่มนี้ต้องผ่านความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกของเขาในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่คลั่งไคล้และต่อสู้ในอำนาจกับกลุ่มอื่นการเดินทางของเขาจะนำเขาผ่านดินแดนที่ไม่รู้จักจนกว่าเขาจะสามารถกลายเป็นบุคคลที่สามารถเขย่าโลกได้อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*