• ตัวเล่นหลัก
  • สำรอง 1
  • สำรอง 2
  • สำรอง 3
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 1
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 2
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 3
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 4
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 5
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 6
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 7
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 8
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 9
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 10
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 11
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 12
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 13
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 14
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 15
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 16
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 17
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 18
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 19
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 20
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 21
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 22
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 23
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 24
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 25
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 26
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 27
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 28
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 29
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 30
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 31
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 32
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 33
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 34
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 35
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 36
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 37
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 38
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 39
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 40
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 41
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 42
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 43
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 44
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 45
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 46
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 47
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 48
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 49
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 50
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 51
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 52
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 54
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 55
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 56
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 57
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 58
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 59
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 60
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 61
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 62
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 63
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 64
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 65
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 66
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 67
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 68
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 69
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 70
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 71
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 72
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 73
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 74
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 75
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 76
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 77
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 78
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 79
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 80
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 81
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 82
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 83
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 84
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 85
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 86
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 87
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 88
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 89
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 90
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 91
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 92
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 93
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 94
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 95
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 96
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 97
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 98
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 99
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 100
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 101
Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 102
เมื่อเขาเข้าสู่ Jia Nan Academy เขาจะได้พบกับญาติของเขาที่นั่นในขณะที่เขาจะต้องรับมือกับความท้าทายชุดใหม่ ในฐานะนักเรียน เขาจะมีพันธมิตรและศัตรูใหม่ เขาจะได้กลับมาพบกับ Gu Xuner ที่รอคอยมานาน และเขาจะต้องเผชิญหน้ากับเปลวไฟสวรรค์ที่ได้รับอัจฉริยะ Fallen Heart Flame แล้ว .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*